Vi som har Näs hundcenter heter Carina och Lennart. Vi har

kurser i Nose Work, Hoopers, Tävlingsydnad,

Brukslydnad och Spår.

 

487   

               
Lennart är domare i Nose Work, utbildad instruktör i hoopers, allmänlydnad, agility och certifierad Nose Work instruktör.

Lennart har även genomgått Hundcampus spårutbildning steg 1-3.

Tävlar med Flatcoated retrievern Hassan i klass 3 i lydnad och högreklass spår samt i klass 2 Nose Work.

 

                                                                                                                                                                     

462

 

Carina är domare i Nose Work, certifierad nose work instruktör och doftprovsdomare har gått spår-

utildning steg 1-3 vid Hundcampus i Hällefors. Tävlar med Flatcoated retrivern

Harry i klass 3 i lydnad och i elitklass bruksspår samt klass 2 Nose Work. Med

Boris, även en flat tävlar Carina i lydnad klass 1.